Thực đơn 20 nghìn

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng.

Thực đơn cũng được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của quý khách hàng mà có các đơn giá khác nhau.

Suất ăn này sẽ cung cấp cho các bạn giá trị dinh dưỡng bao gồm:

- Chất Protein

- Chất xơ

- Vitamin E, C, A, D....

 

Xếp hạng khách sạn

Thực đơn 20 nghìn

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng.

Thực đơn cũng được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của quý khách hàng mà có các đơn giá khác nhau.

Suất ăn này sẽ cung cấp cho các bạn giá trị dinh dưỡng bao gồm:

- Chất Protein

- Chất xơ

- Vitamin E, C, A, D....

 

Dự án khác

Thực đơn món ăn Việt Nam mẫu

Thực đơn ngày và tuần

Thực đơn 20 nghìn

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng. Thực đơn cũng được...

Thực đơn 18k

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng. Thực đơn cũng được...

Đăng ký nhận tin