MENU VIỆT

 

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 1.)

  
       

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Shrimp fried with onion

Chicken fried with ginger

Ribs fried with potato

Fried meat char siu

Duck cooked with coconut juice

Mixed beef

 

Meat cabbage rolls

Meat fried with coconut

Fish sauce with pickle

Chicken fried with fish sauce

Pork leg meat

Fried meat

 

Fried tofu + roll

Fried rolls

Fried egg with 5 colors+ fried peanuts

Green beans sautéed meat

Meat stuffed tofu

Potatoes fried meat

 
 

Fried zucchini

Boiled cabbage

Boiled chip cabbage

Cabbage pickle

Fried cabbage

Kohlrabi, carrots sautéed

 
 

Sweet cabbage boiled

Chayote, carrots sautéed with garlic

Fried Potato

Fried zucchini

Boiled chayote and carrots

Sweet cabbage boiled

 
 

Southern sour soup

Zucchini soup with bones

Potato soup with bones

Green cabbage soup with meat

Kohlrabi soup with bones

Cabbage pickle soup with bones

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Flung peanuts, fried meat + milk Fami

Hue beef Noodle + sausage

Noodles with beef + milk Fami

Duck shoot noodle + sausage

Fried rice with pickle and beef + milk Fami

Pig leg meat noodle + Balut

 
 

3. Night food menu

 

Flung peanuts, fried meat + milk Fami

Hue beef Noodle + sausage

Noodles with beef + milk Fami

Duck shoot noodle + sausage

Fried rice with pickle and beef + milk Fami

Pig leg meat noodle + Balut

 
 

 

 

HAVE NICE MEAL!

 

 

 

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 2.)

  
       

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Chicken cooked with coconut juice

Chicken fried with lemongrass

Pot roast with quail eggs

Honey roast pork

Braised Fish with Pickle

Seafood rolls

 

Fried meat

Deep fried breaded meat

Veal sautéed chili & lemongrass

Chicken fried with lemon leaf

Boiled pig leg meat

Chinese style braised pork

 

Braised egg + rolls

Meat stuffed tofu

Potatoes fried meat

Fried rolls

Rolls + fried peanuts

Egg roll + fried tofu

 
 

Boiled zucchini

Boiled chayote

Sweet cabbage boiled

Sautéed green beansand garlic

Water spinach sautéed with garlic

Bean sprouts and melon fruit sautéed

 
 

Sautéed pickles

Sautéed cabbage

Kohlrabi, carrots sautéed

Cabbage pickle

Boiled chayote

Boiled beets

 
 

Cabbage soup with meat

Pumpkin soup with shrimp

Green cabbage soup with meat

Soup with potatoes, carrots, and bones

Sour soup with meat

Soup with spinach melon + eggplant

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Noodle with shoot and musk duck meat+ milk Fami

Fish noodle+ milk Fami

Rib porridge+ Balut

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Hue beef noodle+ milk Fami

 
 

3. Night food menu

 

Noodle with shoot and musk duck meat+ milk Fami

Fish noodle+ milk Fami

Rib porridge+ Balut

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Hue beef noodle+ milk Fami

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 
       
       

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 3.)

  

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Fish sauce with pickle

Salt Roasted Chicken

Frozen roasted meat

Honey roasted chicken

Decapterusfried  with chili & lemongrass

Honey roast pork

 

Meat sautéed with chili & lemongrass

Beef braised with pickle onions

Deep fried tilapia

Spicy Meat

Mushrooms braised meat with quail eggs

Boiled duck

 

Deep fried breaded meat

Sichuan bean sauce

Veal sautéed with chili & lemongrass

Eggplant braised beans

Fried egg and meat

Braised meat with banana and beans

 
 

Water spinach sautéed with garlic

Sautéed green beans

Fried sweet potato butter

Chayote tops sautéed with mushrooms

Boiled tofu

Parsley sautéed with garlic

 
 

Chopped cucumber

Sweet cabbage boiled

Fried pumpkin leaves

Boiled zucchini

Sweet cabbage sautéed with garlic

Boiled carrots and chayote

 
 

Water spinach soup with lemon

Green cabbage soup with tilapia

Mixed Soup

Sweet leaf soup with meat

Zucchini soup with ribs

Sour soup with pineapple and bean sprouts

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Noodle soup+ Balut

Noodle with beef+ milk Fami

Gac sticky rice, lean roll+ milk Fami

Noodle with shoots and ribs+ milk Fami

Chicken meat noddle + Balut

Instant noodle with beef+ milk Fami

 
 

3. Night food menu

 

Noodle soup+ Balut

Noodle with beef+ milk Fami

Gac sticky rice, lean roll+ milk Fami

Noodle with shoots and ribs+ milk Fami

Chicken meat noddle + Balut

Instant noodle with beef+ milk Fami

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 
       
       

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 4.)

  

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Beef fried with black pepper

Shrimp fried with onion

Mushrooms braised meat with quail eggs

Bean sauce braised fish

Meat cook with pepper

Fish sautéed

 

Roasted duck with honey

Fried meat with five spices

Chicken fried with ginger

Stir-fried meat

Ribs cooked with orange

Roasted pig leg meat

 

Fried tofu

Mixed rolls

Fried rolls + rolls

Tofu cooked with meat

Fried egg+ fried peanuts

Rollsguise leaves

 
 

Fried bean sprouts

Fried cabbage

Potato sautéed

Papaya salad

Water spinach sautéed with garlic

Chip cabbage cooked with garlic

 
 

Boiled chip cabbage

Chopped cucumber

Sweet cabbage boiled

Fried pumpkin leaves

Cabbage pickle

Chayote cooked sesame

 
 

Shoots soup with bones

Taro soup with bones

Kohlrabi soup with bones

Green cabbage soup with meat

Sweet leaf soup with meat

Pumpkin soup bones

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Pho + Balut

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Pig leg meat noddle + Balut

Grilled meat noddle +Spring rolls

Roll noddle+ Balut

 
 

3. Night food menu

 

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Pho + Balut

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Pig leg meat noddle + Balut

Grilled meat noddle +Spring rolls

Roll noddle+ Balut

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN 1.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Tôm rang hành

Gà rang gừng

Sườn om khoai

Thịt rán xá xíu

Vịt om nước dừa

Bò xào thập cẩm

 

Thịt cuộn bắp cải

Thịt kho dừa

Cá sốt dưa

Gà chiên mắn

Thịt chân giò giả cầy

Thịt rang cháy cạnh

 

Đậu rán giòn+giò

Nem rán

Trứng cuộn ngũ sắc + lạc chiên

Đỗ xanh xào thịt

Đậu nhồi thịt

Khoai tây xào thịt

 
 

Bí xanh xào

Cải bắp luộc

Cải chíp luộc

Dưa cải muối xổi

Cải thảo xào

Xu hào, cà rốt xào

 
 

Cải ngọt luộc

Xu xu, cà rốt xào tỏi

Khoai tây xào

Bí xanh xào

Xu xu, cà rốt luộc

Cải ngọt luộc

 
 

Canh chua Nam Bộ

Canh bí xanh nấu xương

Canh khoai tây nấu xương

Canh cải xanh nấu thịt

Canh xu hào nấu xương

Canh dưa chua nấu xương

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Xôi lạc, thịt rán + sữa Fami

Bún bò Huế + xúc xích

Mì xào bò + sữa Fami

Bún măng vịt + xúc xích

Cơm rang dưa bò + sữa Fami

Bún thịt chân giò + Trứng vịt lộn

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Xôi lạc, thịt rán + sữa Fami

Bún bò Huế + xúc xích

Mì xào bò + sữa Fami

Bún măng vịt + xúc xích

Cơm rang dưa bò + sữa Fami

Bún thịt chân giò + Trứng vịt lộn

 
 

 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  2.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Gà om nước dừa

Cá chiên giềng xả

Thịt om trứng cút

Thịt quay mật ong

Cá om dưa

Nem hải sản

 

Thịt rang cháy cạnh

Thịt tẩm bột chiên giòn

Bê xào xả ớt

Gà rán lá chanh

Thịt chân giò luộc

Thịt kho tầu

 

Trứng kho + chả nạc

Đậu nhồi thịt

Khoai tây xào thịt

Nem rán

Giò rim + lạc chiên

Trứng cuộn + đậu chiên

 
 

Bí xanh luộc

Su su luộc

Cải ngọt luộc

Đỗ xanh xào tỏi

Rau muống xào tỏi

Giá mướp xào

 
 

Dưa chua xào

Cải bắp xào

Su hào, cà rốt xào

Dưa cải muối xổi

Su su luộc

Củ cải luộc

 
 

Canh cải cúc nấu thịt

Canh bí nấu tôm

Canh cải xanh nấu thịt

Canh khoai tây, cà rốt nấu xương

Canh chua nấu thịt

Canh mồng tơi mướp + cà

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Bún măng ngan + sữa Fami

Bún cá + sữa Fami

Cháo sườn + trứng vịt lộn

Miến măng ngan + xúc xích

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún bò Huế + sữa Fami

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Bún măng ngan + sữa Fami

Bún cá + sữa Fami

Cháo sườn + trứng vịt lộn

Miến măng ngan + xúc xích

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún bò Huế + sữa Fami

 
 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 
       
       
 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  3.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Cá sốt dưa

Gà rang muối

Thịt kho đông

Gà quay mật ong

Cá lục chiên xả ớt

Thịt quay mật ong

 

Thịt xào xả ớt

Bò om dưa hành

Cá rô phi rán giòn

Thịt rim cay

Thịt om nấm trứng cút

Vịt luộc

 

Thịt tẩm bột chiên giòn

Đậu sốt Tứ Xuyên

Bê xào xả ớt

Cà tím om đậu

Trứng cuộn thịt rán

Thịt om chuối đậu

 
 

Rau muống xào tỏi

Đỗ xanh xào

Khoai lang chiên bơ

Ngọn su su xào nấm

Đậu luộc

Rau cần xào tỏi

 
 

Dưa chuột chẻ

Cải ngọt luộc

Rau bí xào

Bí xanh luộc

Cải ngọt xào tỏi

Su su cà rốt luộc

 
 

Canh rau muống dầm chanh

Canh cải xanh nấu cá rô

Canh thập cẩm

Canh rau ngót nấu thịt

Canh bí xanh nấu xương

Canh chua dứa giá

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Bún mọc + trứng vịt lộn

Mì bò xào + sữa Fami

Xôi gấc, giò lạc + sữa Fami

Bún sườn măng + sữa Fami

Phở gà + trứng vịt lộn

Mì tôm xào bò + sữa Fami

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Bún mọc + trứng vịt lộn

Mì bò xào + sữa Fami

Xôi gấc, giò lạc + sữa Fami

Bún sườn măng + sữa Fami

Phở gà + trứng vịt lộn

Mì tôm xào bò + sữa Fami

 
 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 
       
       
 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  4.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Bò xào tiêu đen

Tôm rang hành

Thịt om nấm trứng cút

Cá kho tương

Thịt rim tiêu

Cá sốt ngũ liễu

 

Vịt quay mật ong

Thịt rán ngũ vị

Gà rang gừng

Thịt xào lăn

Sườn sốt cam

Thịt chân giò quay

 

Đậu chiên xù

Giò xào thập cẩm

Nem rán + chả

Đậu sốt thịt

Trứng ốp + lạc chiên

Chả lá lốt

 
 

Giá đỗ xào

Cải thảo xào

Khoai tây xào

Đu đủ nộm

Rau muống xào tỏi

Cải chíp xào tỏi

 
 

Cải chíp luộc

Dưa chuột chẻ

Cải ngọt luộc

Rau bí xào

Dưa chua muối

Su su luộc muối vừng

 
 

Canh măng nấu xương

Canh khoai môn nấu xương

Canh xu hào hầm xương

Canh cải xanh nấu thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Canh bí nấu xương

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Miến măng ngan + xúc xích

Phở tim cật + trứng vịt lộn

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún chân giò, mọc+ trứng vịt lộn

Bún chả nướng + Nem

Mì giò + trứng vịt lộn

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Miến măng ngan + xúc xích

Phở tim cật + trứng vịt lộn

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún chân giò, mọc+ trứng vịt lộn

Bún chả nướng + Nem

Mì giò + trứng vịt lộn

 
 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 

                                                                                       

                                       

 

Xếp hạng khách sạn

MENU VIỆT

 

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 1.)

  
       

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Shrimp fried with onion

Chicken fried with ginger

Ribs fried with potato

Fried meat char siu

Duck cooked with coconut juice

Mixed beef

 

Meat cabbage rolls

Meat fried with coconut

Fish sauce with pickle

Chicken fried with fish sauce

Pork leg meat

Fried meat

 

Fried tofu + roll

Fried rolls

Fried egg with 5 colors+ fried peanuts

Green beans sautéed meat

Meat stuffed tofu

Potatoes fried meat

 
 

Fried zucchini

Boiled cabbage

Boiled chip cabbage

Cabbage pickle

Fried cabbage

Kohlrabi, carrots sautéed

 
 

Sweet cabbage boiled

Chayote, carrots sautéed with garlic

Fried Potato

Fried zucchini

Boiled chayote and carrots

Sweet cabbage boiled

 
 

Southern sour soup

Zucchini soup with bones

Potato soup with bones

Green cabbage soup with meat

Kohlrabi soup with bones

Cabbage pickle soup with bones

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Flung peanuts, fried meat + milk Fami

Hue beef Noodle + sausage

Noodles with beef + milk Fami

Duck shoot noodle + sausage

Fried rice with pickle and beef + milk Fami

Pig leg meat noodle + Balut

 
 

3. Night food menu

 

Flung peanuts, fried meat + milk Fami

Hue beef Noodle + sausage

Noodles with beef + milk Fami

Duck shoot noodle + sausage

Fried rice with pickle and beef + milk Fami

Pig leg meat noodle + Balut

 
 

 

 

HAVE NICE MEAL!

 

 

 

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 2.)

  
       

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Chicken cooked with coconut juice

Chicken fried with lemongrass

Pot roast with quail eggs

Honey roast pork

Braised Fish with Pickle

Seafood rolls

 

Fried meat

Deep fried breaded meat

Veal sautéed chili & lemongrass

Chicken fried with lemon leaf

Boiled pig leg meat

Chinese style braised pork

 

Braised egg + rolls

Meat stuffed tofu

Potatoes fried meat

Fried rolls

Rolls + fried peanuts

Egg roll + fried tofu

 
 

Boiled zucchini

Boiled chayote

Sweet cabbage boiled

Sautéed green beansand garlic

Water spinach sautéed with garlic

Bean sprouts and melon fruit sautéed

 
 

Sautéed pickles

Sautéed cabbage

Kohlrabi, carrots sautéed

Cabbage pickle

Boiled chayote

Boiled beets

 
 

Cabbage soup with meat

Pumpkin soup with shrimp

Green cabbage soup with meat

Soup with potatoes, carrots, and bones

Sour soup with meat

Soup with spinach melon + eggplant

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Noodle with shoot and musk duck meat+ milk Fami

Fish noodle+ milk Fami

Rib porridge+ Balut

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Hue beef noodle+ milk Fami

 
 

3. Night food menu

 

Noodle with shoot and musk duck meat+ milk Fami

Fish noodle+ milk Fami

Rib porridge+ Balut

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Hue beef noodle+ milk Fami

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 
       
       

 

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 3.)

  

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Fish sauce with pickle

Salt Roasted Chicken

Frozen roasted meat

Honey roasted chicken

Decapterusfried  with chili & lemongrass

Honey roast pork

 

Meat sautéed with chili & lemongrass

Beef braised with pickle onions

Deep fried tilapia

Spicy Meat

Mushrooms braised meat with quail eggs

Boiled duck

 

Deep fried breaded meat

Sichuan bean sauce

Veal sautéed with chili & lemongrass

Eggplant braised beans

Fried egg and meat

Braised meat with banana and beans

 
 

Water spinach sautéed with garlic

Sautéed green beans

Fried sweet potato butter

Chayote tops sautéed with mushrooms

Boiled tofu

Parsley sautéed with garlic

 
 

Chopped cucumber

Sweet cabbage boiled

Fried pumpkin leaves

Boiled zucchini

Sweet cabbage sautéed with garlic

Boiled carrots and chayote

 
 

Water spinach soup with lemon

Green cabbage soup with tilapia

Mixed Soup

Sweet leaf soup with meat

Zucchini soup with ribs

Sour soup with pineapple and bean sprouts

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Noodle soup+ Balut

Noodle with beef+ milk Fami

Gac sticky rice, lean roll+ milk Fami

Noodle with shoots and ribs+ milk Fami

Chicken meat noddle + Balut

Instant noodle with beef+ milk Fami

 
 

3. Night food menu

 

Noodle soup+ Balut

Noodle with beef+ milk Fami

Gac sticky rice, lean roll+ milk Fami

Noodle with shoots and ribs+ milk Fami

Chicken meat noddle + Balut

Instant noodle with beef+ milk Fami

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 
       
       

TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

 
 

MENU (WEEK 4.)

  

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1. Main menu( Savory food choose one out of two)

 

Beef fried with black pepper

Shrimp fried with onion

Mushrooms braised meat with quail eggs

Bean sauce braised fish

Meat cook with pepper

Fish sautéed

 

Roasted duck with honey

Fried meat with five spices

Chicken fried with ginger

Stir-fried meat

Ribs cooked with orange

Roasted pig leg meat

 

Fried tofu

Mixed rolls

Fried rolls + rolls

Tofu cooked with meat

Fried egg+ fried peanuts

Rollsguise leaves

 
 

Fried bean sprouts

Fried cabbage

Potato sautéed

Papaya salad

Water spinach sautéed with garlic

Chip cabbage cooked with garlic

 
 

Boiled chip cabbage

Chopped cucumber

Sweet cabbage boiled

Fried pumpkin leaves

Cabbage pickle

Chayote cooked sesame

 
 

Shoots soup with bones

Taro soup with bones

Kohlrabi soup with bones

Green cabbage soup with meat

Sweet leaf soup with meat

Pumpkin soup bones

 
 

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

Dessert

 
 

2. Improvement menu

 

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Pho + Balut

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Pig leg meat noddle + Balut

Grilled meat noddle +Spring rolls

Roll noddle+ Balut

 
 

3. Night food menu

 

Vermicelli shoots with musk duck meat + sausage

Pho + Balut

Fried rice with chicken meat + milk Fami

Pig leg meat noddle + Balut

Grilled meat noddle +Spring rolls

Roll noddle+ Balut

 
 

 

HAVE NICE MEAL!

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN 1.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Tôm rang hành

Gà rang gừng

Sườn om khoai

Thịt rán xá xíu

Vịt om nước dừa

Bò xào thập cẩm

 

Thịt cuộn bắp cải

Thịt kho dừa

Cá sốt dưa

Gà chiên mắn

Thịt chân giò giả cầy

Thịt rang cháy cạnh

 

Đậu rán giòn+giò

Nem rán

Trứng cuộn ngũ sắc + lạc chiên

Đỗ xanh xào thịt

Đậu nhồi thịt

Khoai tây xào thịt

 
 

Bí xanh xào

Cải bắp luộc

Cải chíp luộc

Dưa cải muối xổi

Cải thảo xào

Xu hào, cà rốt xào

 
 

Cải ngọt luộc

Xu xu, cà rốt xào tỏi

Khoai tây xào

Bí xanh xào

Xu xu, cà rốt luộc

Cải ngọt luộc

 
 

Canh chua Nam Bộ

Canh bí xanh nấu xương

Canh khoai tây nấu xương

Canh cải xanh nấu thịt

Canh xu hào nấu xương

Canh dưa chua nấu xương

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Xôi lạc, thịt rán + sữa Fami

Bún bò Huế + xúc xích

Mì xào bò + sữa Fami

Bún măng vịt + xúc xích

Cơm rang dưa bò + sữa Fami

Bún thịt chân giò + Trứng vịt lộn

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Xôi lạc, thịt rán + sữa Fami

Bún bò Huế + xúc xích

Mì xào bò + sữa Fami

Bún măng vịt + xúc xích

Cơm rang dưa bò + sữa Fami

Bún thịt chân giò + Trứng vịt lộn

 
 

 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 

 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  2.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Gà om nước dừa

Cá chiên giềng xả

Thịt om trứng cút

Thịt quay mật ong

Cá om dưa

Nem hải sản

 

Thịt rang cháy cạnh

Thịt tẩm bột chiên giòn

Bê xào xả ớt

Gà rán lá chanh

Thịt chân giò luộc

Thịt kho tầu

 

Trứng kho + chả nạc

Đậu nhồi thịt

Khoai tây xào thịt

Nem rán

Giò rim + lạc chiên

Trứng cuộn + đậu chiên

 
 

Bí xanh luộc

Su su luộc

Cải ngọt luộc

Đỗ xanh xào tỏi

Rau muống xào tỏi

Giá mướp xào

 
 

Dưa chua xào

Cải bắp xào

Su hào, cà rốt xào

Dưa cải muối xổi

Su su luộc

Củ cải luộc

 
 

Canh cải cúc nấu thịt

Canh bí nấu tôm

Canh cải xanh nấu thịt

Canh khoai tây, cà rốt nấu xương

Canh chua nấu thịt

Canh mồng tơi mướp + cà

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Bún măng ngan + sữa Fami

Bún cá + sữa Fami

Cháo sườn + trứng vịt lộn

Miến măng ngan + xúc xích

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún bò Huế + sữa Fami

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Bún măng ngan + sữa Fami

Bún cá + sữa Fami

Cháo sườn + trứng vịt lộn

Miến măng ngan + xúc xích

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún bò Huế + sữa Fami

 
 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 
       
       
 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  3.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Cá sốt dưa

Gà rang muối

Thịt kho đông

Gà quay mật ong

Cá lục chiên xả ớt

Thịt quay mật ong

 

Thịt xào xả ớt

Bò om dưa hành

Cá rô phi rán giòn

Thịt rim cay

Thịt om nấm trứng cút

Vịt luộc

 

Thịt tẩm bột chiên giòn

Đậu sốt Tứ Xuyên

Bê xào xả ớt

Cà tím om đậu

Trứng cuộn thịt rán

Thịt om chuối đậu

 
 

Rau muống xào tỏi

Đỗ xanh xào

Khoai lang chiên bơ

Ngọn su su xào nấm

Đậu luộc

Rau cần xào tỏi

 
 

Dưa chuột chẻ

Cải ngọt luộc

Rau bí xào

Bí xanh luộc

Cải ngọt xào tỏi

Su su cà rốt luộc

 
 

Canh rau muống dầm chanh

Canh cải xanh nấu cá rô

Canh thập cẩm

Canh rau ngót nấu thịt

Canh bí xanh nấu xương

Canh chua dứa giá

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Bún mọc + trứng vịt lộn

Mì bò xào + sữa Fami

Xôi gấc, giò lạc + sữa Fami

Bún sườn măng + sữa Fami

Phở gà + trứng vịt lộn

Mì tôm xào bò + sữa Fami

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Bún mọc + trứng vịt lộn

Mì bò xào + sữa Fami

Xôi gấc, giò lạc + sữa Fami

Bún sườn măng + sữa Fami

Phở gà + trứng vịt lộn

Mì tôm xào bò + sữa Fami

 
 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 
       
       
 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN KHÔI NGUYÊN

 
 

THỰC ĐƠN (TUẦN  4.)

  
       

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1. Thực đơn chính  ( Món mặn 1 chọn 1 trong 2)

 

Bò xào tiêu đen

Tôm rang hành

Thịt om nấm trứng cút

Cá kho tương

Thịt rim tiêu

Cá sốt ngũ liễu

 

Vịt quay mật ong

Thịt rán ngũ vị

Gà rang gừng

Thịt xào lăn

Sườn sốt cam

Thịt chân giò quay

 

Đậu chiên xù

Giò xào thập cẩm

Nem rán + chả

Đậu sốt thịt

Trứng ốp + lạc chiên

Chả lá lốt

 
 

Giá đỗ xào

Cải thảo xào

Khoai tây xào

Đu đủ nộm

Rau muống xào tỏi

Cải chíp xào tỏi

 
 

Cải chíp luộc

Dưa chuột chẻ

Cải ngọt luộc

Rau bí xào

Dưa chua muối

Su su luộc muối vừng

 
 

Canh măng nấu xương

Canh khoai môn nấu xương

Canh xu hào hầm xương

Canh cải xanh nấu thịt

Canh rau ngót nấu thịt

Canh bí nấu xương

 
 

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

Tráng miệng

 
 

2. Thực đơn cải thiện

 

Miến măng ngan + xúc xích

Phở tim cật + trứng vịt lộn

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún chân giò, mọc+ trứng vịt lộn

Bún chả nướng + Nem

Mì giò + trứng vịt lộn

 
 

3. Thực đơn ăn ca đêm

 

Miến măng ngan + xúc xích

Phở tim cật + trứng vịt lộn

Cơm rang gà quay + sữa Fami

Bún chân giò, mọc+ trứng vịt lộn

Bún chả nướng + Nem

Mì giò + trứng vịt lộn

 
 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH NGON MING!

 

                                                                                       

                                       

 

Dự án khác

MENU VIỆT

    TAN KHOI NGUYEN PRODUCTION AND TRADING CO., LTD     MENU (WEEK 1.)                   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday   1. Main menu( Savory food choose one out of...

Thực đơn cải thiện hàng tuần

Thực đơn được thay đổi đa dạng, phong phú tránh nhàm chán Công ty chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với bạn trong các bữa ăn dinh dưỡng!

Thực đơn món ăn Việt Nam mẫu

Thực đơn ngày và tuần

Thực đơn 25.000 đồng

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng. Thực đơn cũng được...

Thực đơn 18.000 đồng

Thực đơn được đội ngũ đầu bếp xây dựng một cách khoa học với các món ăn đa dạng, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và được thay đổi liên tục trong 1 tuần, 1 tháng. Thực đơn cũng được...

Đăng ký nhận tin